باربیکیو گازی یا باربیکیو زغالی؟

کدام مدل باربیکیو برای شما مناسب‌تر است. فواید باربیکیو گازی و باربیکیو زغالی را بدانید سپس مناسب‌ترین مدل را برای داشتن کباب پز انتخاب کنید.